(از زندگی لذت ببر)

maku)- west- azarbayjan- gharbi

(از زندگی لذت ببر)

maku)- west- azarbayjan- gharbi

کسی که بلد نیست بجنگه ، به بدبختی هاش میگه قسمت آدمها یه روزی میرن که مهمن ، و یه روزی برمیگردن که مهم نیستن هیچ وقت دیر نیست ، فقط بعضی وقت ها دیگه ارزشش رو نداره یک روز من سکوت خواهم کرد ، و تو برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید تنها کسی که لازم است او را شکست دهید ، همان کسی است که دیروز بوده اید چیزهایی که دست کم میگیرید ، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند آرزو ها رایگان بدست نمیان ، باید برای رسیدن بهشون بجنگی تو به نظر و توجهدیگران نیاز نداری ، وقتی خودت میدونی فوق العاده ای همیشه یه دلیل برای لبخند وجود داره ، پیداش کن تا وقتی بهتر فکر نکنی ، هیچی بهتر نمیشه ، پس بهتر فکر کن

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

۱۲
خرداد

 1- آیا میدانید قدیمی ترین بنا در شمال توکیو 50 هزار سال قدمت دارد؟

 2 - آیا میدانید چینی ها بیشتر از آمریکایی ها انگلیسی بلدند؟

 3- آیا میدانید زمان کوتاه ترین جنگ 38 دقیقه بود و بین نازی ها و انگلستان رخ داد؟

 4- آیا میدانید انسان در اولین پروازش با بالن در سال 1783- 8 کیلومتر را پیمود؟

 5- آیا میدانید مساحت کره زمین 515 میلیون کیلومتر مربع است؟

  • حافظ بیت اله زاده